Hoe is de naam 'Die Reifholzkapelle' ontstaan?

In de jaren na de oorlog werd in het land van Maas en Waal griendhout bewerkt. Het griendhout werd ontdaan van de bast en daarna werden hier hoepels van gemaakt. Die hoepels werden vervolgens weer gebruikt voor het vervaardigen van haringtonnen. De naam "Die Reifholzkapelle" is ontleend aan het Duitse woord Reifholz, hetgeen vertaalt in het Nederlands hoepelhout betekent.

Hoepels makenEen aantal vaders van onze kapelleden, die heden ten dage nog lid zijn van de kapel, oefenden in het verleden het beroep van hoepelmaker uit. Vanuit die historie is de link gelegd naar dit oude beroep in het land van Maas en Waal. De Duitse naam past bovendien bij de kleding en het repertoire.